Utrymningsskyltar och brandskydd i Malmö

Precis som i alla delar av Sverige så är Malmö mycket noga med att man håller starkt på allas säkerhet så som när det kommer till att ha det brandskydd som krävs för att det inte ska bli några problem om olyckan skulle komma fram när man minst anar det i en lokal där det befinner sig en stor grupp människor. Eftersom att lokaler där det vistas mycket folk dagligen måste ha de utrymningsskyltar och det brandskydd Malmö som krävs för att alla ska vara säkra så är det i nästan alla fall allra bäst att man har en brandskyddsansvarig som har stenkoll på detta.

För om man tänker efter så har man i de flesta fall aldrig helt koll på exakt vart allt finns när man befinner sig i en ny lokal, säg till exempel en biosalong, din lokala mathandel och liknande ställen, man har inte alltid sett de utrymningsskyltar som finns eller det brandskydd som är där för att du ska kunna agera vid olyckor eller liknande. Detta är exempelvis en brandskyddsansvarigs arbete att förändra, man ska som privatperson i en offentlig lokal alltid har information och tillgång till att kunna agera vid bränder och olyckor då det står liv på spel.

Du som är ansvarig för brandskyddet

Är det så att man känner sig träffad som ansvarig för en eller flera lokaler när det kommer till att besökare och liknande kanske inte har så god kännedom om vart utrymningsdörrar- och skyltar, brandskyddsaggregat och liknande finns så kan du ta kontakt med din lokala kommun för brandskydd Malmö för att få den information och hjälp för att åtgärda detta som kan vara skillnaden mellan liv och död i kritiska situationer, sen så får man som privatperson inte heller glömma att det ligger på ditt eget ansvar att ha kunskapen om hur brandskydd och liknande också fungerar. Du kan också gå in på brandservicesyd hemsida där du kan hitta all information direkt.

Vad är härdat glas?

Du kanske har tänkt på eller märkt att det glas som finns i exempelvis bilrutor eller på många offentliga platser inte är av samma typ som det glas man har i fönsterrutorna hemma, eller som dricksglasen är gjorda av. Det är helt korrekt. Härdat glas är tillverkat med en speciell teknik som innebär att man avkyler glaset oerhört snabbt under tillverkningen, och inte låter det successivt svalna av som man annars gör i glastillverkning.

 Det innebär en annan sammansättning av glaset på mikronivå och gör att glaset får en annan struktur och lite andra egenskaper. Glaset blir både mer hållfast, och om det går sönder så sker det på ett annorlunda sätt som är säkrare för omgivningen. Här http://www.fsglass.se/hardat-glas/ kan du läsa på mer om härdat glas.

Var och varför används härdade glas?

Har du någon gång sett en bilruta gå sönder? Då kanske du vet att glaset inte blir till stora skärvor som skulle kunna skada en människa allvarligt. Istället granuleras rutan sönder och blir till bitar som på sin höjd skulle kunna orsaka små skärsår. På många offentliga platser använder man härdat glas, både av säkerhetsskäl och för att det ska hålla bättre.

Exempelvis busskurer, dörrar, på sjukhus och skolor och så vidare. Det finns regelverk som säger när man bör ha säkerhetsglas, exempelvis när en glasruta går från tak till golv och någon riskerar att av misstag springa in i glasrutan. Härdat glas är ungefär 4 gånger starkare än vanligt fönsterglas och är därför det självklara valet i många situationer när påfrestningarna på glaset är starka.

Vid byggnation, anlita en brandskyddskonsult

Vid all nybyggnation är det klokt att koppla in en brandskyddskonsult från början. Redan på ritbordet bör brandskyddet planeras in i form av brandtätning, branddörrar och brandcellsgränser. Det är absolut lättast att bygga in brandsäkerhet från allra första början i stället för att i efterhand börja ändra och justera. Ekonomiskt sett blir det billigare att anlita en brandskyddskonsult redan i planeringsstadiet då allt kan komma med på ritningen.

Kostnader för ändringar och ombyggnation i efterhand kan dra iväg och man får betala dyrt, enbart för att man ville spara lite på kostnaderna. Brandskyddskonsulten ger även rådgivning angående brandskydd i projektets alla skeden. Riskanalyser och byggnadstekniskt brandskydd beräknas så att inget ska lämnas åt slumpen. Brandskyddet är viktigt så att elden begränsas under så lång tid att man hinner evakuera och att brandkåren hinner komma på plats.

Kombinera flera brandskydd

En brandskyddskonsult vet precis var branddörrar, brandceller och brandtätningar bör vara placerade. Detta är viktigt för säkerheten i alla byggnader. En branddörr ska stå emot elden i 120 minuter, vilket innebär att brandkåren har tiden på sin sida. Dörrkarmen ska ha en speciell tätning för att utestänga rök och farliga gaser. Brandcell är ett avgränsat utrymme inom en byggnad där väggar, golv och tak ska stå emot brand under en viss tid. För lägenheter är det minst 60 minuter.

Brandtätning görs där ledningar, rör och ventilation går mellan olika rum och våningsplan. Här kommer brandskyddskonsulten in med sin specialkunskap om olika material. En effektiv brandtätning kan göra skillnaden mellan liv och död. Ett gott råd blir därför att vid all byggnation och renovering ta kontakt med en brandskyddskonsult som ser över brandskyddet ordentligt.